Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1
Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej
Red. Jan Lichtarski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM