Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM