Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1
Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania
Redakcja: Konrad Raczkowski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM