Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organzacją
Redakcja: Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM