Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1
Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie
Redakcja: Roman Patora, Paweł Morawski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM