Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 1
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Aleksander Noworól, Beata Mazurek-Kucharska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM