Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia
Redakcja: Beata Mazurek-Kucharska, Maciej Dębski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM