Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 3
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Redakcja: Małgorzata Krajewska-Nieckarz, Aleksandra Piekarska, Anna Sołtys
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM