Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 1
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - badania i analizy część I
Redakcja: Mirosław Wypych, Paweł Trippner
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM