Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3
Marketing w rozwoju innowacyjności
Redakcja: Andrzej Pomykalski, Dominika Kaczorowska-Spychalska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM