Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 2
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - badania i analizy część II
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Halina Sobocka-Szczapa, Łukasz Prysiński
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM