Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Redakcja: Ewa Gołębiowska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM