Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Redakcja: Sebastian Staniuk, Krzysztof Witkowski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM