Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ III
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Redakcja: Jan Krakowiak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM