Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 2
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Redakcja: Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM