Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3
Firmy Rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania
Redakcja: Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM