Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2
Organization Management Paradigms
Redakcja: Halina Sobocka-Szczapa
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM