Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 3
Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia
Redakcja: Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM