Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Redakcja: Zofia Wilk-Woś
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM