Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 3
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Redakcja: Andrzej Jackiewicz, Grzegorz Piotrowski, Łukasz Sułkowski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM