Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 2
Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym
Redakcja: Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki, Aleksandra Jackiewicz
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM