Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3
Transfery międzypokoleniowe. Zarządzanie różnorodnością
Redakcja: Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM