Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1
Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część 1
Redakcja: Rafał Matwiejczuk, Iwona Pisz
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM