Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2
Agile Commerce - technologie przyszłości
Redakcja: Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM