Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1
Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM