Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 3
Wybrane problemy zarządzania i finansów w sektorze publicznym i prywatnym
Redakcja: Łukasz Prysiński
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM