Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii
Redakcja: Małgorzata Oziębło
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM