Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 3
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Redakcja: Jan Krakowiak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM