Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 3
Studia z zarządzania międzykulturowego
Redakcja: Michał Chmielecki
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM