Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 3
Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość
Redakcja: Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański, Krzysztof Safin
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM