Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1
Emerging Challenges in Modern Management
Redakcja: Patrycja Klimas, Aneta Lipińska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM