Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1
Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej
Redakcja: Krzysztof Wach i Andrzej Marjański
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM