Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1
Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego
Redakcja: Jerzy Paszkowski, Ewa Stroińska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM