Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1
Agile Commerce - inteligentne technologie w zastosowaniach
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska-Morawska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM