Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej
Redakcja: Agata Kołodziejska, Agnieszka Korzeniowska-Polak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM