Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 3
Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji.
Redakcja: Michał Chmielecki, Krzysztof Wach
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM