Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2
Agile Commerce - zarządzanie wobec wyzwań technologii
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM