Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 2
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - wymiar teoretyczny i praktyczny. Część 2
Redakcja: Barbara Kamińska, Halina Sobocka-Szczapa
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM