Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1
Marketing Turystyczny
Redakcja: Ewa Wszendybył-Skulska, Maciej Dębski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM