Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian.
Redakcja: Ryszard Borowiecki, Bartłomiej Stopczyński
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM