Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1
Sukcesy i niepowodzenia w zarządzaniu organizacjami
Redakcja: Jan Lichtarski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM