Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2
Produkt turystyczny. Innowacje - marketing - zarządzanie
Redakcja: Maciej Dębski, Urszula Żuławska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM