Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1
Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami
Redakcja: Katarzyna Gadomska-Lila, Zofia Patora-Wysocka
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM