Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1
Holistyczne pośrednictwo finansowe
Redakcja: Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM