Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 10
Współczesne wyzwania rynku pracy
Redakcja: J. Witek, B. Wankiewicz, Z. Patora-Wysocka
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM