Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1
Agile Commerce - adaptacja technologii wobec zmienności świata
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM