Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 11
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Redakcja: Marek Kunasz, Ewa Stroińska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM