Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 3
Administracja a zarządzanie
Redakcja: Agata Kołodziejska, Agnieszka Korzeniowska-Polak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM