Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XXII – Zeszyt 1
Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w dobie pandemii
Red. naukowa Elżbieta Klamut
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM