Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XV, ZESZYT 9, CZĘŚĆ I
E-BIZNES I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Red. Andrzej Jackiewicz, Łukasz Sułkowski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM